ProfpestDDD
  1. Firma
  2. Usługi
  3. Porady
  4. Kontakt

Mucha domowa

W pomieszczeniach naszych mieszkań i domów bardzo pospolita jest mucha domowa (Musca domestica), również skuteczny roznosiciel zarazków chorobotwórczych, gdyż siada nie tylko na naszym pożywieniu, lecz również na odchodach i padlinie. Przenosi chorobotwórcze bakterie durów, czerwonki, wąglika, czynniki chorobotwórcze powodujące zapalenie spojówek, a także formy inwazyjne pasożytów (np. jaja owsików). Jest ona ponadto żywicielem pośrednim dla larw niektórych tasiemców. Mucha domowa nie kłuje nas i nie wysysa krwi, ale daje się we znaki swym wyjątkowym natręctwem. Występuje wszędzie tam, gdzie żyją ludzie i żywi się tym samym pokarmem, co człowiek.

Muchy składają jaja na śmieci, odpady kuchenne, kał, obornik, w gnojowicę świń, w odchody drobiu i innych zwierząt domowych. Jeśli w pomieszczeniu temperatura powietrza waha się od 17 do 20oC, wówczas już po 8-15 godzinach wylęgają się larwy ze złożonych jaj. Larwy zwane czerwiem intensywnie żerują, szybko rosną i stopniowo zamieniają swój pokarm, w którym bytują, w półpłynną masę. Larwy linieją trzykrotnie. Starsze larwy przebywają tuż pod powierzchniową warstwą kału, gnojowicy lub obornika. W końcu dorosłe larwy porzucają wilgotne środowisko i przechodzą do suchych miejsc, takich jak piasek, suchy nawóz, szpary w ścianach, worki po paszy, w których przepoczwarcza się. Rozwój poczwarki trwa około 5 dni w temperaturze 20oC. Z poczwarek wychodzą osobniki dorosłe muchy, które już po dobie mogą łączyć się w pary.

Zimują osobniki dorosłe w pomieszczeniach zamkniętych. W okresie zimy nie odżywiają się i nie rozmnażają się. Tylko w ogrzewanych pomieszczeniach inwentarskich (np. w chlewniach dla macior) muchy rozmnażają się przez cały rok, dając szereg pokoleń. Czas rozwoju jednego pokolenia muchy zależy wyraźnie od temperatury i waha się od kilku dni do 2 miesięcy.

Muchy są bardzo płodne. Samica składa w ciągu życia do 600 jaj w 5-6 porcjach po około 100 jaj, najchętniej w nawozie i w odpadkach kuchennych, ale również na każdej substancji organicznej ulegającej fermentacji. Jedna para much domowych, gdyby nie były niszczone przez wrogów naturalnych i niekorzystne czynniki środowiska, dałaby w ciągu roku 1019 osobników potomnych, które pokryłyby kulę ziemską warstwą 14 m grubości!

Muchy żyją latem do 30 dni i są ciepłolubne. Chętnie gromadzą się w miejscach ciepłych i oświetlonych. Ruchliwość much zależy od temperatury otoczenia: w temperaturze 7-8oC są nieruchliwe, przy 9oC już chodzą, a przy 12oC i wyższej temperaturze fruwają. Latają wtedy szybko, dając do 200 uderzeń skrzydłami na sekundę. Pokonują w poszukiwaniu pokarmu odległości do 4 km.

Muchy odbierają zapachy pokarmu czułkami. W niewielkich zagłębieniach w czułkach znajdują się drobne włoski czuciowe wyłapujące i rozróżniające zapachy, np. rozkładającego się mięsa lub warzyw, które to zapachy mucha zdecydowanie preferuje. Muchę domową silnie przyciąga też amoniak. Gdy mucha odkryje pokarm, siada na nim po to, by sprawdzić, czy jest dla niej jadalny. Rozpoznaje to drobnymi włoskami smakowymi rozmieszczonymi na stopach odnóży i na tarczy aparatu gębowego. Następnie rozwija spiralnie zwinięty aparat gębowy (ryjek), bada nim raz jeszcze znaleziony okruch pożywienia i zjada. Muchy przyjmują pokarm co godzinę, wtedy do żywności wprowadzają zarazki chorobotwórcze, gdyż na ich ciele można znaleźć miliony mikroorganizmów. W ciągu doby mucha oddaje kał ponad 50 razy, pozostawiając „pstrzonki” na ścianach i szybach w pomieszczeniach mieszkalnych i inwentarskich.

Muchy występujące w pomieszczeniach ludzkich to najczęściej muchy domowe. Na fermach zwierząt, w zakładach mięsnych, gastronomicznych i przetwórniach produktów pochodzenia zwierzęcego poza muchą domową stwierdza się często muchę plujkę (niebieska) (Calliphora vomitoria) i muchę zieloną (Lucilla sericata).

Kompleksowe zwalczanie much i innych owadów latających

Muchy są intensywnie tępione i najczęściej wybierana jest chemiczna metoda zwalczania much w pomieszczeniach, gdyż jest skuteczną metodą obniżania liczebności szkodnika. Polega na stosowaniu produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania owadów, czyli insektycydów. Za pomocą insektycydów możemy gwałtownie wpływać na populację much i zmniejszać jej liczebność. Jest to metoda szybka, prosta i gwarantująca dość wyrównane wyniki i stosunkowo tania. Z tych powodów jest szeroko stosowana do niszczenia dokuczliwych szkodników.

Przed przystąpieniem do zwalczania much metodą chemiczną należy pomieszczenia inwentarskie odpowiednio przygotować do zabiegu chemicznego. Ściany i sufit obiektu należy oczyścić z pyłów, brudu i pajęczyn, a nawet je wygładzić. Duża ilość pyłu i brudu w pomieszczeniu pochłania zastosowany preparat i znacznie ogranicza kontakt much z naniesionym insektycydem. Nawet dobre środki owadobójcze są nieskuteczne w pomieszczeniach zapylonych i brudnych. Podczas dezynsekcji chemicznej osoby postronne i zwierzęta nie powinny przebywać w pomieszczeniu zabiegowym. W chlewniach należy opryskiwać powierzchnie ścian od 1 m wzwyż, aby trzoda chlewna nie kontaktowała się z naniesionym środkiem chemicznym. Podczas wykonywania zabiegu należy zwrócić uwagę, aby nie opryskać urządzeń służących do karmienia oraz miejsc składowania paszy. Przed wykonaniem opryskiwania należy przykryć, np. folią, brezentem lub grubym papierem wszystkie powierzchnie, z którymi pasza ma kontakt. Przed wprowadzeniem zwierząt opryskane ściany powinny być suche, a pomieszczenia dokładnie wywietrzone, przynajmniej przez kilka godzin.

Zdarzają się jednak sytuacje, gdy za pomocą metody chemicznej nie jest możliwe obniżenie liczebności dokuczliwych much w budynkach inwentarskich. W czasie upałów insektycydy pyretroidowe „nie działają”, a chlewnie są ciągle otwarte, bo są wietrzone. W wielu rejonach naszego kraju muchy wytworzyły rasy odporne na pospolicie stosowane produkty biobójcze. W takich sytuacjach zmuszeni jesteśmy do stosowania metod niechemicznych, czyli „metod zielonych”, w których nie są używane produkty biobójcze. Do wyboru mamy pułapki klejowe (FLYCATCHER) i pułapki naczyniowe na muchy (FLY TRAP BAG). Te urządzenia cieszą się zawsze dużą popularnością wśród użytkowników, gdyż dostarczają im niepowtarzalnej satysfakcji z odnoszonych sukcesów w wyłapywaniu szkodników, gdy oglądają je złapane w pułapce.

PROFESJONALNE LEPY NA MUCHY W ROLCE FLYCATCHER mają długość 7 m i są sprzedawany na szpuli, z której rozwijana jest wstążka szerokości 30 cm. Gdy po pewnym czasie rozwinięty lep wypełni się złapanymi muchami, wtedy jest traktowany jako zużyty. Usuwa się zużytą wstążkę i rozwija się nową, świeżą porcję lepu. System ten jest bardzo wygodny do stosowania i skuteczny w różnych budynkach inwentarskich. Aby podnieść atrakcyjność lepu, zamieszczano na nim rysunki skupionych w jednym miejscu much, co dodatkowo działa przyciągająco na inne muchy, które siadają (i przyklejają się) obok obrazków zgromadzonych pobratymców. Wabiąco na muchy działa też żółty kolor lepu.

PUŁAPKA NA MUCHY - FLY TRAP należy do pułapek naczyniowych, które składają się zawsze z różnej wielkości naczynia, częściowo wypełnionego wabiącym płynem, w którym topią się muchy. Naczyniem w pułapce FLY TRAP jest duży lub mały worek, w którym po dodaniu wody powstaje płyn wabiący. Wabik zawiera feromon płciowy muchy domowej, (Z)-9-trikozen, obok innych składników wabiących (drożdże). „Ściąga” do siebie nawet muchy siedzące na mięsie. Pułapki są najskuteczniejsze w temp. >20oC, wtedy duża może złapać 40000 much, a mała - 20000 much. Powieszona np. przy wejściu do stajni zapobiega gromadzeniu się owadów w pomieszczeniu. Pułapki FLY TRAP należy umieszczać w idealne wokół budynków gospodarczych, rzeźni, masarni, restauracji i w podobnych miejscach.

W budynkach mieszkalnych i inwentarskich można wykorzystywać naturalną reakcję owadów na światło (promienie UV), które je przyciąga. W tym celu w krytycznych miejscach chlewni instaluje się lampy owadobójcze, które wabią muchy i inne owady latające, i zabijają je na siatce metalowej będącej pod napięciem 4000-5000 V (Lampa VIPER II - rażąca, Lampa PLUSZAP 16 Aluminium), albo owady latające giną przyklejone do lepu znajdującego się tuż za jarzeniówkami (Lampa lepowa COBRA, Lampa VIPER II - lepowa, Lampa GENUS-SPECTRA).

Lampy owadobójcze są chętnie kupowane i instalowane w zakładach przemysłowych, pomieszczeniach mieszkalnych, szpitalach i w sklepach mięsnych. Zalecam je również w budynkach inwentarskich. Użytkownicy bardzo cenią te urządzenia, gdyż są „świadkami” wysokiej ich skuteczności: słyszą trzask zabijanej muchy; widzą liczne zabite muchy w pojemniku lub na lepie.

Ważne jest miejsce zawieszenia lampy w pomieszczeniu. Lampy owadobójcze powinny być umiejscowione na drodze przedostawania się owadów z zewnątrz do poszczególnych pomieszczeń i w miejscach, w których szkodniki reagować będą na światło.

Pierwszą linią obrony przed nalatującymi owadami będą otwory wejściowe do budynku. Pierwsze lampy owadobójcze należy zawiesić w odległości 3.5-7.5 m od otworów wejściowych, nie bliżej. Jeśli mucha wpadnie do pomieszczenia, jej oczy muszą się dostosować do zmiany światła i dopiero po przefrunięciu 3-4 m jest ona w stanie zareagować na świecącą lampę. Jej reakcja na promienie UV z lampy będzie wtedy bardzo silna. Muchy unieruchomione przez lampy owadobójcze przy otworze drzwiowym nie będą stanowić problemu później, w pomieszczeniach ze zwierzętami.

Doskonałymi miejscami do zawieszenia lamp owadobójczych są wąskie korytarze, w których przejścia zaopatrzone są w drzwi lub kurtyny z pasków foliowych. Urządzenia te zmuszają muchy do reakcji na światło UV. Bardzo skuteczne są też lampy owadobójcze umieszczone w zacisznych kątach pomieszczeń, szczególnie tam, gdzie jest ciepło, większe stężenie zapachów i ulubione miejsce do odpoczynku much.

W domu albo np. w niewielkim spożywczym sklepie można zawiesić Lampę UV FLYLIGHT. Jest to bardzo ładna, stojąca i prosta w obsłudze lampa. Ma jedną świetlówkę o mocy 18 W, więc wabi muchy z powierzchni 50-60 m2.

W pomieszczeniach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej zalecany jest preparat w formie aerozoli np. AIR CONTROL, zawierający naturalną pyretrynę. Preparat dawkuje specjalny dozownik preparatu, który co określony okres czasu, np. co 7,5 minut, 15 minut lub 30 minut w zależności od ustawienia, uwalnia z bombki aerozolowej preparat AIR CONTROL. Naturalna pyretryna jest silnym repelentem, który odstrasza muchy, komary, „mole spożywcze”, mrówki i inne owady od pomieszczenia. Te, które zostaną poddane działaniu środka AIR CONTROL giną w wyniku toksycznego działania naturalnej pyretryny.

Bombkę aerozolową AIR CONTROL z dozownikiem można stosować w wielu miejscach. Dobrze się sprawdza w stajniach i oborach oraz innych budynkach inwentarskich. Urządzenie można też zawiesić w restauracjach, hotelach i w wybranych pomieszczeniach zakładów produkujących żywność.