ProfpestDDD
  1. Firma
  2. Usługi
  3. Porady
  4. Kontakt

Integrowane metody zwalczania pluskwy domowej

My pomagamy pluskwie zasiedlać coraz to nowe miejsca. Pluskwy dostają się np. do hotelu razem z naszym bagażem i... pozostają, a potem przechodzą do sąsiednich pokoi lub pokojówki roznoszą je po całym hotelu. W ten sposób zasiedlają **hotele i również chętnie *****hotele, w których za noc z pluskwami trzeba zapłacić nawet 600 zł. Z hoteli goście przenoszą pluskwy do swoich mieszkań lub domów.

Gdy pluskwy zostaną stwierdzone w hotelu, wtedy przedsiębiorca zostanie skompromitowany w mediach i internecie, utraci zaufanie klientów, poniesie straty finansowe, a nawet może się zdarzyć tak, że przykre to zdarzenie zakończy się rozprawą w sądzie. Hotelarze powinni więc zatrudnić specjalistyczne firmy zwalczające organizmy szkodliwe do stałej inspekcji i monitorowania pluskwy w hotelach, a na fakt wykrycia pluskiew powinni szybko odpowiedzieć działaniem, a nie czekać na narzekania gości. Im szybciej zareagują, tym lepiej, gdyż zwalczanie pluskwy domowej nie jest proste i wymaga ścisłej współpracy pomiędzy firmą zwalczającą szkodniki i pracownikami hotelu.

W hotelach, a także i w naszych sypialniach, należy rozmieszczać urządzenia do monitorowania pluskwy. Polecam PUŁAPKĘ DO MONITOROWANIA OBECNOŚCI PLUSKIEW. Detektor ten ma taką budowę, że można go np. włożyć pod materac lub wcisnąć w szczelinę, za obraz lub listwę podłogową.

Pułapki do monitorowania obecności pluskiew należy też wykładać po chemicznych zabiegach odpluskwiania pomieszczeń, aby się upewnić - czy skutecznie wytępiono pasożyta. Eliminacja pluskwy po jednym zabiegu nie jest normą, potrzebne są dwa-trzy zabiegi, aby pasożyta zniszczyć. Z 100% pewnością możemy stwierdzić, że pokój jest zapluskwiony, ale nie mamy takiej pewności, że pokój jest wolny od pluskwy, stąd należy przeprowadzać dokładną inspekcję i monitorowanie przed i po każdym zabiegu zwalczania. Dezynsektor nie powinien wierzyć klientowi, który twierdzi, że ‘zabieg się udał’, gdyż klient nie jest specjalistą.

Zwalczanie pluskwy domowej metodami chemicznymi jest trudne, gdyż szkodniki są ukryte w głębokich kryjówkach, z których nawet najsilniejszy odkurzacz ich nie wyciągnie. W swoich kryjówkach, w szczelinach ścian i za boazerią pluskwy są niedostępne dla insektycydów stosowanych metodą opryskiwania czy opylania. Ponadto, wielu pracowników firm zwalczających szkodniki ma „zahamowania” przy stosowaniu chemicznych produktów biobójczych na pościel i meble, z których po zabiegu będą korzystać dzieci, starsi, czy osoby osłabione chorobą.

Nie ma jednej doskonałej metody zwalczania pluskwy domowej, dlatego pracownik firmy zwalczającej szkodniki powinien rozważyć zastosowanie jednocześnie różnych metod, które są dostępne i adekwatne do danej sytuacji. Powinien więc wdrożyć program integrowanych metod zwalczania (IPM) pluskwy, który polega na łącznym stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia ich liczebności w sposób skuteczny, ekonomiczny oraz bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi. Proponuję łączne zastosowanie krzemianów razem z wysoką temperaturą.

Stosowanie wysokich temperatur nie jest nową metodą zwalczania pluskwy, bo zalecano ją już w 1916 r. Pluskwa domowa, podobnie jak inne owady, przyjmuje ciepło z otoczenia. Temperaturę ciała reguluje ona w ten sposób, że przemieszcza się w miejsca bądź chłodne, bądź ciepłe. W chłodnym pomieszczeniu pluskwy aktywnie wyszukują ciepłych miejsc i przemieszczają się do źródła ciepła. Gdy za gorąco, opuszczają ciepłe miejsca i przenoszą się do chłodnych, aby przeczekać trudny okres. Gdy temperatury jednak okażą się śmiertelne, wtedy rozpoczynają poszukiwanie nowej i chłodnej kwatery. Jeśli zamierzamy zastosować wysoką temperaturę, wtedy musimy zadbać, aby temperatura osiągnęła >45°C, która jest progową temperaturą śmiertelną dla pluskwy. Temperatury bardzo wysokie, wyższe niż 100oC, powodują natychmiastową śmierć pluskwy.

Druga grupa produktów przydatnych do zwalczania pluskwy domowej zawiera w składzie związki krzemu o amorficznych cząstkach, które niszczą pokrycie ciała owadów. Skóra owadów, a więc też pluskwy domowej, składa się z 3 warstw: oskórka (kutykula), nabłonka (hypoderma) i błony podstawowej. Najbardziej zewnętrzny jest oskórek i nie ma on jednorodnej struktury. W nim wyróżnia się epikutykulę, egzokutykulę i endokutykulę. Epikutykula zbudowana jest z warstwy cementowej, warstwy woskowej i warstwy polifenolowej. Amorficzne cząstki krzemianów, tlenków krzemu i innych związków krzemowych ścierają składniki epikutykuli, która chroni owady przed utratą wody. Owady z uszkodzoną epikutykulą giną szybko, szczególnie w miejscach suchych, a w takich lubi przebywać pluskwa domowa.

Możliwe jest zwalczanie pluskwy domowej metodami integrowanymi. Jeśli metody zostały właściwie dobrane do danej sytuacji, wtedy zawsze są skuteczne, ekonomiczne oraz bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia ludzi i zwierząt domowych. Prosty program integrowanych metod zwalczania pluskwy obejmuje dokładną inspekcję i monitorowanie szkodników za pomocą PUŁAPEK DO MONITOROWANIA OBECNOŚCI PLUSKIEW, zastosowanie wysokich temperatur i związków krzemowych niszczących pokrycie ich ciała Wdrażając taki program zniszczymy każdą populację pasożyta odporną na chemiczne produkty biobójcze (!).Prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz
SGGW - Katedra Entomologii Stosowanej
ul. Nowoursynowska 172G
02-787 Warszawa