ProfpestDDD
 1. Start
 2. O nas
 3. Usługi
 4. Porady
 5. Kontakt

Dezynfekcja

Dezynfekcja to odkażanie, niszczenie drobnoustrojów i mikroorganizmów, neutralizacja zapachów. Wykonujemy zabiegi wykorzystując metody odpowiednie do sytuacji, nasze usługi doskonale sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, przemyśle a w szczególności nadają się do:
 • Pomieszczeń po zmarłym
 • Budynków inwentarskich, magazynów
 • Samochodów do transportu żywności, zwierząt
 • Zsypy, piwnice, kosze, kontenery
 • Węzły cieplne

Deratyzacja

Gryzonie są bardzo niebezpiecznymi szkodnikami, wyrządzającymi wiele szkód i strat finansowych. 1 szczur zjada w ciągu 10 dni tyle ile waży, przenosi zakaźne choroby, m. in. gorączkę krwotoczną, tyfus, włosiennicę, wściekliznę i wiele innych.

Cechy gryzoni

Gryzonie żyją pobliżu obiektów mieszkalnych, zakładów przemysłu spożywczego, magazynów żywnościowych i silosów, w których przechowywane jest zboże. Szczególnie liczne są wtedy, gdy obiekty te znajdują się niedaleko pól, zalesionych terenów, torów kolejowych, wałów przeciwpowodziowych i podobnych miejsc, gdzie myszy i szczury chętnie zakładają swoje nory.

Szkodliwość

Jesienią i zimą następują gwałtowne zmiany w ich środowisku. Wtedy gryzonie opuszczają swoje nory i wędrują w poszukiwaniu pokarmu, wody, nowych i ciepłych kryjówek. Obserwuje się trzy etapy migracji drobnych gryzoni:

(1) tuż po żniwach, gdy ich pokarm zostanie zabrany z pól
(2) po pierwszych przymrozkach
(3) podczas dużych mrozów w styczniu lub lutym.

Wabione są wtedy ciepłem obiektu i zapachem pokarmu wydostającego się przez wszelkiego rodzaju otwory. Aby ukryć się przed wrogami naturalnymi, poszukują kryjówek w nowym miejscu i chętnie wchodzą pod deski, zgromadzony złom i różne przedmioty leżące przy ścianie, a potem przez nieszczelności wnikają do pomieszczeń, zabudowań albo wchodzą do karmników deratyzacyjnych stojących wokół budynku.

Jak się pozbyć gryzoni?

Najskuteczniej szkodliwe szczury i myszy są zwalczane metodą chemiczną, która polega na stosowaniu preparatów chemicznych niszczących gryzonie, zwanych rodentycydami. Preparaty te, często bardzo trujące dla ludzi, powinny być stosowane ostrożnie, zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania środka. Podczas pracy z trutkami na gryzonie należy używać odzieży ochronnej, butów i rękawic gumowych, nie jeść, nie pić i nie palić. Po pracy należy umyć się wodą i mydłem, wypłukać usta, zmienić odzież. Można również zastosować metody mechaniczne, używamy wtedy pułapek żywołownych, pułapek sprężynowych, pułapek elektrycznych.

Nasza firma stosuje także system eMitter do połowu gryzoni z powiadomieniem internetowym pełnej pułapki.

Oferujemy stały monitoring dla obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, zakłady przetwórstwa spożywczego, gospodarstwa rolne, restauracje, stołówki, sklepy, hotele, magazyny, mieszkania, zsypy, piwnice, dla zakładów przemysłu spożywczego i producentów żywności. Wykonujemy również jednorazowe usługi deratyzacji dla osób prywatnych jak i instytucji.

Dezynsekcja

Jest to tępienie szkodliwych dla zdrowia człowieka owadów. Najczęściej infestują one żywność lub pasożytują na człowieku lub zwierzętach. Roznoszą wiele chorobotwórczych bakterii. Zakłady spożywcze są zobowiązane przez polskie prawo do wykonywania dezynsekcji.

Nasza firma wykonuje zabiegi dezynsekcji na wszystkie szkodliwe owady. Stosujemy różne, zintegrowane metody, nowatorskie rozwiązania które pozwalają rozwiązać problem.

Oferujemy również stałe zabezpieczenie przed szkodnikami wraz z monitoringiem dla obiektów użyteczności publicznej takich jak szkoły, przedszkola, szpitale, zakłady przetwórstwa spożywczego, gospodarstwa rolne, restauracje stołówki, sklepy, hotele, magazyny, mieszkania, zsypy, piwnice, a także dla zakładów przemysłu spożywczego i producentów żywności.

Mucha domowa

Muchy powinny być intensywnie tępione, najczęściej wybierana jest chemiczna metoda zwalczania much w pomieszczeniach, gdyż jest skuteczną metodą obniżania liczebności szkodnika. Polega na stosowaniu produktów biobójczych przeznaczonych do zwalczania owadów, czyli insektycydów.

W budynkach mieszkalnych i inwentarskich można wykorzystywać naturalną reakcję owadów na światło (promienie UV), które je przyciąga. W tym celu w krytycznych miejscach instaluje się lampy owadobójcze, które wabią muchy i inne owady latające, i zabijają je na siatce metalowej będącej pod napięciem 4000-5000 V. Lampy owadobójcze są chętnie kupowane i instalowane w zakładach przemysłowych, pomieszczeniach mieszkalnych, szpitalach i w sklepach mięsnych. Zalecamy je również w budynkach inwentarskich. Użytkownicy bardzo cenią te urządzenia, gdyż są „świadkami” wysokiej ich skuteczności: słyszą trzask zabijanej muchy; widzą liczne zabite muchy w pojemniku lub na lepie. W sklepach, zakładach produkujących żywność stosujemy lampy UV lepowe. Nowością są energooszczędnie lampy, przygaszające światło nocą, kiedy jest ono i tak widoczne dla owadów - w dużych zakładach daje to spore oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Karaczany

Stopień opanowania pomieszczeń przez karalucha należy oceniać w porze wieczornej lub nocnej, po zapaleniu światła. Zwrócić trzeba wtedy uwagę na podłogę, okolice listew podłogowych i stykające się z nimi części ścian, naroża ścian, pobliża rur, zlewozmywaków, wanien, kuchenek. O obecności tych szkodników świadczą również znajdowane resztki pancerzyków chitynowych, kokony i odchody oraz charakterystyczny, nieprzyjemny zapach utrzymujący się w pomieszczeniu. Metody chemiczne mają tutaj najlepsze zastosowanie. Stosujemy również pułapki feromonowe w celu oceny stopnia infestacji.

Mole spożywcze

To problem przede wszystkim piekarni, młynów, zakładów produkujących żywność, ale także i sklepów. Do wykrywania obecności „moli spożywczych” w pomieszczeniu i do ich wyłapania służą pułapki na „mole spożywcze”. Zawiera ona feromon płciowy wabiący samce omacnicy spichrzanki i mklika mącznego. Samce motyli kierują się do źródła feromonu i nie znajdując samicy przyklejają się do lepu pułapki. Jeśli stwierdzamy zbyt dużą obecność szkodnika stosuje się oprysk pomieszczeń - metoda chemiczna.

Rozwiązaniem nowatorskim i kompleksowym jest system DISMATE PE. Jest to zabezpieczenie obiektu przed szkodnikami magazynowymi polegające na zakłóceniu rozrodu owadów. Zastosowany feromon – bardzo wysoka dawka 100mg - uniemożliwia znalezienie samicy, co powoduje brak wzrostu populacji insektów w obiekcie. Dorosłe samce gromadzą się w około dyspenzerów i wykonują taniec godowy - wycieńczenie powoduje w efekcie ich śmierć.

Pluskwa domowa

Szczególnym rodzajem współżycia między owadami i człowiekiem jest pasożytnictwo, w którym pasożyt odżywia się tkanką człowieka-gospodarza. Wśród owadów występują pasożyty zewnętrzne stałe (wszy) i przejściowe (komary, pluskwa, pchły), pasożytujące we wszystkich (wszy, pluskwa) lub niektórych stadiach rozwojowych (komary, pchły). Pasożyty występowały w pomieszczeniach mieszkalnych człowieka od najdawniejszych lat i nadal do dokuczliwych pasożytów człowieka należy zaliczyć wszy, pchły, komary i pluskwy.

Obecność pluskw w pomieszczeniu zdradza charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. Pochodzi on od substancji wydzielanych przez pasożyty ze specjalnych gruczołów tułowiowych. W miejscach przebywania pluskwy pozostawiają kał w postaci brunatnych plamek, które trudno jest usunąć. Ponadto, pościel może być zakrwawiona.

Jest to insekt bardzo trudny do zwalczenia, możemy zastosować metodę chemiczną, gdzie robimy oprysk substancją biobójczą lub termiczną – gdzie działamy wysoką temperaturą wraz ze środkiem dezynfekującym na miejsca zainfekowane przez pluskwy. Nasza firma wykorzystuje do tego parownicę CIMEX (180 oC) oraz „piekarnik” Zapp Bug, w którym możemy wytępić pluskwy np.: w kotarach, laptopach, butach, itp. Możliwe jest też zastosowanie „pokoju” Zappbug do mebli np.: kanapy, łóżka.

Metoda termiczna jest całkowicie ekologiczna i nie wymaga opuszczenia pomieszczeń przez ludzi i zwierzęta.

Osy i szerszenie

Osy i szerszenie są najbardziej jadowitymi stawonogami występującymi w naszym otoczeniu. Broniąc gniazda mogą rojem zaatakować intruza, a jedna robotnica może użądlić wielokrotnie. Roje żądlących błonkówek, zwłaszcza os, były w dawnych czasach wykorzystywane do karania złoczyńców, a także do zatrzymywania i odstraszania napastników w walkach.

Osy i szerszenie zwalczamy metodą chemiczną - pudrujemy lub działamy poprzez oprysk, należy być tutaj bardzo ostrożnym i stosować odpowiednią odzież ochronną. Jeśli kokon znajduje się w miejscu trudno dostępnym to wykorzystujemy techniki alpinistyczne lub samochód ze zwyżką.

Komar, kleszcze, meszki

Jak bardzo te owady mogą uprzykrzyć nam pobyt w naszym ogrodzie wie każdy z nas. Powodują one często też różne uczulenia, obrzęki oraz choroby. Wykonujemy opryski na komary, kleszcze, meszki w ogrodach, na łąkach, w parkach, boiskach i innych miejscach gdzie są one dokuczliwe.

Nasza firma wykonuje usługi dezynsekcji po wcześniejszej lustracji obiektu.

BHP i P.POŻ.

Posiadanie pełnej dokumentacji BHP i PPOŻ ma każdy pracodawca. Zgodnie z rozporządzeniem przedsiębiorca powinien mieć:
 • Instrukcję przeciwpożarową
 • Aktualne przeglądy wszystkich urządzeń przeciwpożarowych
 • Aktualne szkolenia BHP, PPOŻ, pierwsza pomoc
 • Ocenę ryzyka zawodowego
 • W razie wypadku – dokumentację powypadkową
 • Protokół ze stanu BHP – raz w roku
 • Dokumentacja stwierdzonych chorób zawodowych
 • Obowiązkowe rejestry


Oferujemy Państwu możliwość zawarcia z naszą firmą umowy, w ramach której zostanie wykonana
 • Kontrola warunków BHP na terenie zakładu pracy
 • Informowanie pracodawcy o występujących zagrożeniach
 • Okresowa analiza stanu BHP (raz w roku)
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych (przy przyjęciu do pracy)
 • Prowadzenie szkoleń okresowych dla wszystkich grup pracowniczych
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP i Ppoż.
 • Pomoc w opracowywaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia BHP i Ppoż.
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Sporządzanie dokumentacji stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
 • Prowadzenie obowiązujących rejestrów
 • Pomoc w sporządzaniu ryzyka zawodowego
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej


Szkolenia

Szkolenie BHP wstępne - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę, przeprowadzane jest w formie instruktarzu i obejmuje szkolenie wstępne ogólne - "instruktaż ogólny"

Szkolenie bhp okresowe:
 • Dla osób będących pracodawcami oraz kierujących pracownikami, w szczególności dla kierowników, mistrzów i brygadzistów
 • Dla pracowników zatrudnieniowych na stanowiskach robotniczych
 • Dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Dla pracowników administracyjno-biurowych i inni niewymienionych


Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone jest dla pracowników wyznaczanych do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z art 209 § 1 kodeksu pracy.

Szkolenie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników - przeznaczone dla pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

E-szkolenia

Oferujemy szkolenia w systemie samokształcenia kierowanego dla:
 • Pracodawców i osób na kierowniczych stanowiskach
 • Pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych

Metoda ta oszczędza czas i nie koliduje z wykonywaną pracą.Cennik szkoleń


Szkolenia wstępne Cena za osobę dla grup poniżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
Cena za osobę dla grup powyżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
szkolenie wstępne - instruktaż ogólny 45 zł indywidualnie
Szkolenia okresowe Cena za osobę dla grup poniżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
Cena za osobę dla grup powyżej 10 osób
(szkolenie zamkniete u Klienta)
E-Szkolenia
okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami 150 zł - 190 zł indywidualnie 120 zł
okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych 80 zł indywidualnie 60 zł
okresowe dla stanowisk robotniczych 55 zł - 80 zł indywidualnie 60 zł
okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych 165 zł indywidualnie 120 zł
Szkolenia inne Cena za osobę dla grupy minimum 10 osób
pierwsza pomoc przedlekarska - szkolenie 8-godzinne 120zł
Firmy związane z nami umową o współpracy szkolenia mają zagwarantowane w cenie kontraktu.

Ocena ryzyka zawodowego

Zgodnie z Kodeksem Pracy art. 207 pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą na każdym stanowisku oraz w zależności od wyników zastosowania odpowiednich środków zabezpieczających. Następnie pracodawca zapoznaje pracowników z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywana przez nich pracą oraz informuje ich o zasadach ochrony przed zagrożeniami czyli czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w procesach pracy.

Cena wykonania oceny ryzyka zawodowego dla 1 stanowiska pracy to 450 - 550 zł.

Dokumentacja powypadkowa

 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Wykonanie fotografii i szkiców z miejsca wypadku
 • Zebranie informacji z wyjaśnień od poszkodowanego i świadków wypadku
 • Wystąpienie do zakładu opieki zdrowotnej o podanie obrażeń jakim uległ poszkodowany w wyniku wypadku
 • Odpowiednią klasyfikację prawną wypadku
 • Sporządzenie protokołu powypadkowego, w tym ustalenie przyczyn wypadku
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku przy pracy
 • Założenie rejestru wypadków przy pracy
 • Przygotowanie dokumentacji wymaganej przez ZUS przy ubieganiu się o świadczenia należne pracownikowi z tytułu ubezpieczenia wypadkowego

Cena wykonania dokumentacji

 • Wypadek lekki – od 300zł do 450 zł
 • Wypadek ciężki – od 850zł do 1200 zł
 • Wypadek śmiertelny – od 2000 zł do 2500 zł

HACCP

W myśl ustawy od 1 stycznia 2006 roku wszystkie podmioty zajmujące się produkcją i wprowadzaniem żywności do obrotu mają obowiązek stosowania zasad systemu HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli)

Zgodnie z Kodeksem Żywnościowym (Codex Alimentarus) system HACCP to system, który identyfikuje, ocenia, kontroluje/opanowuje zagrożenia ważne ze względu na bezpieczeństwo żywności.

Wdrażając system HACCP należy pamiętać o równoczesnym wdrożeniu zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).

System HACCP można bez przeszkód zintegrować z systemem zarządzania jakością np. ISO, IFS czy BRC.

Głównym celem wprowadzenia systemu HACCP jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Dodatkowymi korzyściami są: wzrost świadomości pracowników oraz ich odpowiedzialności zawodowej, uporządkowanie kompetencji i obowiązków osób odpowiedzialnych, zminimalizowanie ryzyka popełniania błędów, prowadzenie oraz posiadanie dokumentacji będącej dowodem, że poszczególne działania wykonywane są prawidłowo.

Oferujemy Państwu opracowanie systemu HACCP wraz z kompletną dokumentacją GHP i GMP. Podjęta współpracę może obejmować również nadzór nad systemem, jego audyt, a także szkolenia dla personelu w zakresie HACCP.